Välkommen till Vätterstadens Trädgård

g4

Så här lägger och sköter du gräset

Gardener applying turf rolls in the backyard

Se till så att jorden är färdig för läggning när gräset levereras. Gräset
bör läggas inom 1 dygn från leverans. Jorden skall vara väl bearbetad till 5-
10 cm djup. Ytan skall vara jämn och fri från stenar, kvistar och ogräs.
Gräsmattan blir ej jämnare än underlaget. Ytan kan med fördel vältas med
gallervält eller liknande innan läggning. Ytan skall vara så fast att om man
går över ytan skall man se fotavtryck, men klacken skall ej sjunka ner djupare
än fotsulan. Kratta ytan lätt med kratta eller räfsa.

Läggningen börjar utmed en rak kant, rulla sedan ut gräset och tryck noga
ihop skarvarna, lägg ej omlott. Lägg rullarna i tegelstensförband (Se bild
till höger). Välta gärna efter läggning så rötterna får så bra kontakt med
underlaget som möjligt.

Sprid ut NPK gödsel 2-3 kg/100m2. Gödseln kan köpas hos oss om så önskas.

Efter läggning och eventuell vältning skall gräset vattnas rikligt, om man
lyfter på gräset efter vattning, så skall underlaget vara riktigt blött. Håll
mattan genomblöt den första veckan, och fortsätt att vattna gräsmattan
ytterligare 2 veckor, gräsmattan få inte torka ut. Vattna rikligt, inga
småskvättar, man kan nästan inte vattna för mycket. Vattna gärna på kvällen
och natten.

När gräset nått en höjd på 5-8 cm kan man börja klippa det, dock ej kortare
än ca 4cm de första gångerna. Efter några klippningar kan klipphöjden sänkas
till 2-3 cm. Gräsmattan bör gödslas 2 gånger under sommaren med 2-3 kg/100m2
av ett rent N gödselmedel. Vid växtperiodens början och slut skall gräsmattan
gödslas med 2-3 kg/100m2 av ett NPK gödselmedel.

Vårt gräs levereras på rulle med måtten: bredd 0,4 m, längd 2,50 m och
tjocklek 1,5-2 cm. Varje rulle innehåller 1 m2. Rullarna ligger på pall 1,20 x
1,20 m och innehåller max 75m2. Gräset består av 70 % ängsgröe av 3 olika
sorter och 30 % rödsvingel av 2 olika sorter.

För att få ett gräs som växer tätt och har hög slitstyrka, god
övervintringsförmåga och en härlig grön färg använder vi högsta kvalité på
utsädet. Gräsmattan är 14-18 månader gammal och självklart ogräsfri när vi
skär den.